Hopp til innholdet

Varsel om solgt bil

Nå sender vi ut varsel på epost for å minne deg om at AutoPASS-avtalen må endres når du selger bilen din.

Etter et godt samarbeid med Statens Vegvesen har vi nå en løsning som minner deg om å oppdatere Autopass-avtalen når du selger bilen.
Vi håper dette varselet vil bidra til at alle oppdaterer sin avtale og at bompengebetalinger ved bytte av bil, eller salg av bil blir enda enklere.

Varselet er betinget av at kontaktinformasjon og e-postadresse er oppdatert.