Hopp til innholdet
Om Flyt

Bakgrunn

EUs personvernforordning som trådte i kraft sommeren 2018. Personvernforordningen er utformet for å være et felles rammeverk for personvernlover i EU, i tillegg tydeliggjør de reglene om åpenhet rundt bedrifters behandling av persondata. Ny norsk personvernlov vil inkorporere de nye kravene.

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte mot at personvernet blir krenket.

Personvernerklæring 

Denne erklæringen gjelder for Flyt AS.

Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelder disse personopplysningene.

I erklæringen brukes benevnelsen «avtalekunder» om kunder med AutoPass-avtale.

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 01.05.2021

Hvorfor behandler Flyt AS personopplysninger?

Flyt AS behandler personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav c i personvernforordningen for å kreve betaling for alle avtalepasseringer gjennom AutoPASS samvirke i henhold til de gjeldende takstvedtakene. Grunnlag for behandling av personopplysninger er i artikkel 6 (1) bokstav c beskrevet som at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige og er hjemlet i Utstederforskriftens § 20. Behandlingsgrunnlaget gjelder alle behandlingsaktiviteter knyttet til innkreving av avtalepasseringer, og vil også gjelde alle våre leverandører.

I forlengelsen av arbeidet med å kreve inn betaling for avtalepasseringer, behandler vi også personopplysninger for å kunne oppfylle avtalevilkårene til kundene våre.Vi behandler også personopplysninger innsamlet gjennom vår nettside. Dette for å yte bedre service på nett.

Behandlingsansvarlig i Flyt AS

Administrerende direktør i Flyt AS er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er mine rettigheter som registrert kunde?

Som registrert avtalekunde har du rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at det ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon.

Hvilken informasjon registreres?

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om avtalens eier. Vi bruker informasjonen du selv har gitt oss. Opplysninger som behandles er navn, adresse, fødselsdato, avtalenummer, brikkenummer, e-postadresse og telefonnummer, i tillegg til passeringsopplysninger.

For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk, avtaleskjema og opplysninger knyttet til chat, telefon- og eposthenvendelser til kundeservice.

Når du besøker www.flytpass.no registrerer vi blant annet opplysninger om IP-adresse, og hvordan siden brukes. Vi registrerer også den informasjonen som sendes inn av bruker. Dette kan du lese mer om under «Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og script?». Eksempel på hva vi samler inn er:

  • Opplysninger i forbindelse med bruk av tjenester. Dette gjelder for eksempel lokaliserings- og trafikkdata ved bruk av aktivitetslogger og grunnleggende informasjon om hva slags enhet du benytter deg av når du besøker våre nettsider. Eksempler på informasjonen vi samler inn er: dato og tid, hvilket operativsystem og nettleser du benytter deg av, IP-adresser, skjermstørrelse og liknende.
  • Andre opplysninger om tjenestebruken, slik som data innsamlet ved hjelp av informasjonskapsler og lignende ved besøk på våre nettsider.

Skulle noen andre opplysninger bli samlet inn, vil vi informere deg om dette og kreve samtykke fra deg. Du vil da få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi innhenter, og hva de eventuelt skal brukes til.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og script?

Vi benytter oss av informasjonskapsler og lignende teknologier (ofte kalt piksler) på vår nettside. Informasjonskapslene gir oss innsikt i de besøkendes bruksmønster, samt hvor mange besøkende som har vært innom siden.

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål

  • Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale tjenester. Denne informasjonen bruker vi for å forbedre tjenestene våre.Vi mottar blant annet informasjon om hvilke nettsider som blir besøkt mest, om brukeren kommer fra et lenkeklikk utenfor vår nettside, om de klikker seg videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Vi overvåker også hvor langt du blar ned på siden, samt hvor du peker og klikker med musepekeren.
  • Bruksanalyse: Vi bruker informasjonskapsler til å samle opplysninger om antall besøkende på våre nettsteder.

Informasjonskaplser og script blir benyttet gjennom følgende tredjeparter

  • Google Analytics
  • Hotjar

Hvordan kan du reservere deg mot bruk av informasjonskapsler?

Du kan enkelt reservere deg mot bruk av informasjonskapsler gjennom å endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Under finner du linker til instruksjoner for de mest brukte nettleserne.

Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve betaling for avtalepasseringer, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter Flyt AS seg av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av Flyt AS. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår Flyt AS databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare. Flyt AS har databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på vegne av Flyt AS.

Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke. Passeringene overføres til AutoPASS sentralsystem og slettes etter gjeldende regler fastsatt av Statens vegvesen. Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge de behandlingsansvarlige har behov for dem for å kreve betaling og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert statistikk uten personopplysninger. Personopplysninger som er bokføringspliktige lagres i henhold til bokføringsloven § 13.

Personopplysninger innhentet gjennom informasjonskapsler og script på våre hjemmesider:

Med ditt samtykke vil informasjonskapsler bli lagret på enheten din for å muliggjøre innsamling av anonymisert statistikk og historikk. Disse dataene vil være lagret i våre eller tredjeparts systemer gjennom tjenestens levetid. Det vil si at generisk informasjon om bruk av eksempelvis nettside og nyhetsbrev blir lagret frem til nettside eller nyhetsbrev blir avviklet. Dette er informasjon som ikke kan knyttes til deg som enkeltperson. Informasjonskapsler blir lagret i så lang tid som du selv ønsker. Dette styres gjennom din nettleser. Du kan når som helst fjerne informasjonskapsler i din nettleser.

Dersom du tidligere har samtykket og ønsker å trekke dette tilbake, kan du gjøre det ved å trykke på følgende lenke:

Merk at du må selv slette eksisterende informasjonskapsler i nettleseren din dersom du ønsker dette. Under finner du linker til instruksjoner for de mest brukte nettleserne.

Innsyn, utlevering og sletting av personopplysninger

Dersom du ønsker å få innsyn i de personopplysningene Flyt har om deg, eller ønsker å få informasjon om deg korrigert, utlevert eller slettet, vennligst logg inn Min side, eller kontakt oss via kontaktskjema for innsyn.

Hvordan få kjennskap til endringer i vår Personvernerklæring?

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen over tid. Dette gjør vi dersom vår drift og våre tjenester utvikler seg, samtidig som at vi også må følge datatilsynets regler. Vi oppfordrer til jevnlig å sjekke om det har kommet eventuelle oppdateringer på denne siden.