Hopp til innholdet

Priser og rabatter

Med gyldig avtale hos Flyt oppnås 20% rabatt på kjøretøy under 3.5t og kjøretøyklasse M1 i alle bomanlegg i Norge. I tillegg oppnås timesrabatt og månedstak i flere bomringer, samt 10% rabatt i de fleste ferjesamband. Prisliste for passeringer i de enkelte bomstasjonene finner du på sidene til de fem regionale bomselskapene i Norge. Du får ikke rabatt på kjøretøy med en tillatt totalvekt over 3500 kg selv om du har AutoPASS-avtale. Du får fordelene timesregel og månedstak i de bomanleggene som har dette.

Ferde

Ferde har ansvaret for bomstasjoner i fylkene Agder, Rogaland og Vestland.

Se priser

Fjellinjen

Fjellinjen har ansvaret for bomstasjoner i og rundt Oslo.

Se priser

Vegfinans

Vegfinans har ansvaret for bomstasjoner på Østlandet (unntatt Oslo).

Se priser

Vegamot

Vegamot har ansvaret for bomstasjoner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Se priser

Bompengeselskapet Nord

Bompengeselskapet Nord har ansvaret for bomstasjoner i Nord-Norge.

Se priser

AutoPASS for ferje

AutoPASS ferje er betalingsløsninger for de fleste av landets ferjesamband.

Se ferjetakster

Flyt

Her finner du en oversikt over våre gebyrer og andre kostnader

Se priser