Hopp til innholdet
Nyheter
Missing alt

Brev til kunder om endringer fra 01.05.21

Det sendes i disse dager ut brev til alle kunder av Ferde AS - Flyt om to endringer i din AutoPASS-avtale.

Nye avtalevilkår og overgang til Flyt AS.

Du mottar brevet grunnet to endringer i AutoPASS-avtalen din. For det første er det gjort endringer i avtalevilkårene og for det andre overføres AutoPASS-avtalen din fra Ferde AS til Flyt AS. Begge endringene trer i kraft 01.05.2021. Du trenger ikke foreta deg noe for å opprettholde din AutoPASS-avtale.

1. Endringer i avtalevilkårene for din AutoPASS-avtale

Statens vegvesen Vegdirektoratet har endret avtalevilkårene for AutoPASS-avtalen i tråd med avtalens pkt. 4.2. De oppdaterte avtalevilkårene til AutoPASS-avtalen finner du her. Disse avtalebetingelsene erstatter alle tidligere avtalevilkår. 

De viktigste endringene i avtalevilkårene for AutoPASS-avtalen er:

  • Ved tegning av ny avtale vil denne normalt være gyldig en til fem virkedager etter at avtalen er tegnet. Dette skyldes at det kan ta noen dager før avtalen og AutoPASS-brikken er aktive i alle bomstasjonene i AutoPASS Samvirke.
  • Ved eierskifte av kjøretøy er avtalepart ansvarlig for påløpt passeringstakst inntil melding om eierskifte er mottatt av Flyt, og eierskifte er registrert i AutoPASS Samvirke. Dette gjelder uavhengig av om passeringer er identifisert via brikken eller ved fotografering av nummerskilt ved passering av bomstasjon. Normalt vil det gå fra en til fem virkedager fra et eierskifte er meldt til dette er registrert i AutoPASS Samvirke.
  • Tekst om forskuddsavtale er fjernet.

Fortsett å bruke AutoPASS-brikken for å akseptere avtalevilkårene
Ved å fortsette å bruke AutoPASS-brikken din etter 1. mai 2021, aksepterer du de oppdaterte vilkårene. Du trenger ikke foreta deg noe og avtalen din videreføres hos Flyt AS. Dersom du ikke aksepterer de nye avtalevilkårene kan du si opp din AutoPASS-avtale ved å gå inn på www.flytpass.no.

2. Avtalen din overføres fra Ferde AS til Flyt AS

Flyt har vært en utstederdivisjon i Ferde AS siden februar 2021. Fra 1. mai 2021 blir utstederdivisjonen et eget aksjeselskap og dette gjennomføres for å oppfylle myndighetenes bompengereform. Ferde AS vil fra dette tidspunkt ikke ha noen utstedervirksomhet og overfører AutoPASS-avtalen din til Flyt AS, i tråd med avtalens punkt 4.3. Rettigheter og forpliktelser etter avtalen blir de samme.

Ettersom Flyt AS overtar alle kundeavtalene til Ferde AS fra 1. mai 2021, medfører dette at du vil få faktura fra Flyt AS, og Flyt vil håndtere henvendelser vedrørende din avtale. Du vil fortsatt finne oversikt over passeringer på AutoPASS Min Side.