Hopp til innholdet
Informasjon om Flytavtale

Registrer fritak

Fritak for forflytningshemmede innebærer at du kan passere gratis gjennom noen bomringer dersom du har gyldig AutoPASS-avtale. For å passere gratis må dette søkes om til ett av bomselskapene.

Oversikt over hvilke bomstasjoner som har fritak kan du finne på bomselskapene sine hjemmesider.

Dette må du ha i orden før du søker om fritak i bomstasjoner:

  • Parkeringskort: Bilde av forside og bakside av kortet.
  • Vedtaksbrev: Hvis gyldigheten på parkeringskortet er 2 år eller mindre.
  • Avtalebekreftelse: Avtalen hos Flyt må være registrert i ditt navn og avtalebekreftelsen må overleveres bomselskapet sammen med søknaden. Avtalebekreftelsen finner du på MinSide under "Avtaleoversikt->Last ned avtaleoversikt". Hvis kundeforholdet er registrert på din ektefelle kan vi være behjelpelige med å overføre avtalen til ditt navn.

Du kan selv velge om du vil sende dette elektronisk, eller sende det per post. Kontaktinformasjon finner du på bomselskapene sine hjemmesider.

Vi gjør oppmerksom på at Flyt ikke har tilgang til registrerte fritak og alle spørsmål angående dette må rettes til bomselskapene.

Bompengeselskap: