Hopp til innholdet
Driftsmeldinger

Opphør innkreving for T-forbindelsen og Finnfast fra 01.07.21

Torsdag 1. juli kl 00:00 stopper innkreving av bompenger for T-forbindelsen og Finnfast.

T-forbindelsen er et veiprosjekt for å knytte Haugesund-regionen bedre sammen. T-forbindelsen startet innkrevingen den 15. september 2013.
Forventet nedbetalingsår uten tilskudd var 2026.

Finnfast er navnet på veiprosjektet med fastlandsforbindelsen til Finnøy, nord for Stavanger. Finnfast startet innkrevingen av bompenger 30. oktober 2009.
Forventet nedbetalingsår uten tilskudd var 2023.


I revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilget Stortinget 190 millioner og 130 millioner kroner til avvikling av bompengeinnkrevingen for T-forbindelsen og Finnfast.

Les mer;